Myslivost

Milovníkům živé přírody nabízíme možnost pozorovaní zvěře a přírody z mysliveckých zařízení v šanovském revíru jak v ranních tak i večerních hodinách. Myslivcům nabízíme poplatkový odstřel srnčí zvěře a divočáků v době lovu, účast na honech na drobnou zvěř a výpomoc při výcviku loveckých psů přímo v revíru.